Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Friesland
 
3 juli 2020
Zomerbrief
Nog een laatste paar drukke dagen voordat voor velen van ons de zomervakantie begint.

Drukte met patiënten die toch nog even de dokter moeten zien, ernstig zieke mensen waar het beleid en de overdracht goed moet worden geregeld, de laatste mails nog wegwerken en het hoofd erbij houden terwijl de vermoeidheid bij iedereen al geruime tijd heeft toegeslagen.

Want wat hebben wij met z’n allen veel te verstouwen gehad de afgelopen maanden!

Eerst nog lang het idee dat het coronavirus in Azië zou blijven, maar al snel was de pandemie een feit en moest in een rap tempo onze organisatie op vele fronten worden aangepast. Heel snel schakelen op richtlijnen die soms per dag werden gewijzigd. Onzekerheid over het klinisch beeld van COVID-19, een bijna ontploffende informatiestroom op social media, de vraag of er voldoende beschermingsmiddelen waren voor de praktijk en de onzekerheid over wat er op ons af kwam.

Maar wat mogen we trots zijn op onze flexibiliteit, organisatiekracht en al het werk dat we hebben verzet in de afgelopen periode! In één week tijd lukte het ons om onze praktijken en de diensten aan te passen aan deze uitzonderlijke situatie. Op alle fronten werden gezamenlijk de schouders eronder gezet. Het crisisbeleidsteam nam stevig het roer in handen en creëerde rust en duidelijkheid in deze hectiek. Wat hebben zij fantastisch werk verricht voor ons als huisartsen!

Ook voor het bestuur waren de afgelopen maanden uitdagend. Begin maart namen we afscheid van Bart Maats als voorzitter. Twee weken later gingen we in de intelligente lockdown, alle bestuurlijke afspraken werden uit de agenda geveegd. Ook op dit front moesten we in korte tijd ons aanpassen aan de nieuwe realiteit; beeldbelvergaderen en digitale ledenraadpleging. Heel veel lopende zaken gingen “on hold”, maar er werd snel geschakeld en bepaald wat in deze periode juist wel moest worden opgepakt. De LHV creëerde snel financiële rust voor de huisartsen met het “corona-tientje”, een knappe prestatie van het landelijk onderhandelteam. Voor onze huisartsen kregen we voor elkaar dat voor dit jaar elk ACP-gesprek gedeclareerd mag worden en een tijdelijke uitbreiding van uren praktijkmanagement voor fase 2 praktijken. Ook wordt er ingezet op beeldbellen en digitale meekijkconsulten. Daarnaast zijn wij in gesprek met De Friesland over de opzet van de nieuwe module ouderenzorg én over de module praktijkmanagement voor 2021. Dit najaar wordt een vervolg gegeven aan een gezamenlijk traject om te komen tot een meerjarenvisie voor de Friese huisartsenzorg. Ook heeft het bestuur overleg gehad met Dokterszorg over een gezamenlijk jaarplan 2021 en is in de AVA vergadering de jaarrekening goedgekeurd.

Maar nu dus eerst tijd voor het zomerreces.

Tijd om uit te rusten en tijd om te reflecteren op het afgelopen halfjaar. Tijd om te genieten en bij te tanken. Tijd om nieuwe inspiratie op te doen. Wat zijn de goede dingen uit de afgelopen maanden die we vooral vast willen houden? Een lege agenda is soms best wel fijn….. Alleen spoed op de Dokterswacht willen we al jaren….. Minder spreekuurcapaciteit levert ook meer tijd op voor de patiënt…… Inzage in alle dossiers op de post is best handig……

Wij wensen u een hele fijne vakantie toe, blijf gezond en we hopen u half september weer te ontmoeten op de Ledenraad, vol energie en goede ideeën!

Namens het bestuur,

Karin Groeneveld
Voorzitter LHV Huisartsenkring Friesland   
LHV-Huisartsenkring Friesland
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringfriesland@lhv.nl  |  friesland.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: onbekend, u ontvangt deze email op