Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Friesland
 
30 juni 2020
Opplussen twee uren voor praktijkmanagement; addendum beschikbaar in inkoopportaal
Op verzoek van de FHV heeft De Friesland het mogelijk gemaakt om voor de tweede helft van dit jaar twee uren extra praktijkmanagement te contracteren. Als u nu financiering voor praktijkmanagement ontvangt en in fase II van de module zit, dan heeft u van De Friesland per mail het aanbod ontvangen om per 1 juli 2020 twee uur extra praktijkmanagement per normpraktijk erbij te krijgen. Dit positieve gebaar van De Friesland is een erkenning van de meerwaarde van de inzet van de praktijkmanager in de coronatijd.

Hoe gaat dat in zijn werk?
De Friesland heeft in uw inkoopportaal een addendum klaargezet. In het addendum staat een aangepast tarief dat u per 1 juli 2020 kunt declareren. De ureninvulling valt binnen de kaders van de huidige prestatie praktijkmanagement. Het is ook mogelijk om met deze uren in samenwerking met andere huisartsensamenwerkingsverbanden (Hassen) invulling te geven aan (regionale en/of provinciale) projecten die binnen de kaders van de prestatie vallen.

Uw praktijkmanager weet meer van deze mogelijkheid en de afspraken hoe u deze uren kunt inzetten als u uw praktijkmanager niet zelf in dienst hebt, maar afneemt van Doktersdiensten. Deze constructie geldt voor de zes resterende maanden van 2020. Hopelijk kunt u het inpassen voor dit jaar.
LHV-Huisartsenkring Friesland
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringfriesland@lhv.nl  |  friesland.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: onbekend, u ontvangt deze email op