Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Friesland
 
24 juni 2020
Reminder invullen enquête beeldbellen 
Deze reminder is bedoeld voor de huisartsen die de enquête beeldbellen nog niet hebben ingevuld. Mogelijk heeft u de enquête niet ingevuld omdat u geen beeldbellen toepast in uw praktijk. Ook dan wordt u verzocht om de enquête in te vullen. Het gaat niet alleen om uw ervaring, maar tevens om uw mening.
Het invullen duurt gemiddeld 3 minuten. We hopen met deze laatste oproep nog wat meer respons te ontvangen om zo tot een compleet beeld te komen. De enquête staat nog open tot en met aanstaande maandag 10:00 uur.

Beste collega,

Sinds de uitbraak van het Coronavirus, is de toepassing van beeldbellen met de patiënt toegenomen. Leveranciers spelen hierop in door voor een korte periode een gereduceerde prijs te vragen voor hun product. Daarnaast spelen natuurlijk vragen als privacy, gebruikersgemak en kosten voor implementatie van de toepassing.

Het FHV bestuur en De Friesland willen deze beweging stimuleren. De eerste stap daarin is bijgaande korte vragenlijst (invultijd maximaal 10 minuten). Op basis van jullie reacties en alle reeds beschikbare landelijke informatie, kunnen wij bepalen of er draagvlak is voor één of twee systemen.

Wij hopen met de informatie en de daaruit komende keuze, eventueel gezamenlijk een product te kunnen inkopen en zo de kosten voor huisartsenpraktijken tot het minimum te beperken. Onze inzet is om in augustus met de uitwerking en voorstellen te komen.
Om een goede start te maken vragen wij je bijgaande enquête in te vullen.

Indien je tijdens het beantwoorden van de vragen hulp nodig hebt, neem dan contact op met Mark de Roos van ROS Friesland op 06 41 90 13 45.

Bedankt voor je tijd.

Link naar de vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/SZLKMDH

Namens het bestuur,
Karin Groeneveld
LHV-Huisartsenkring Friesland
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringfriesland@lhv.nl  |  friesland.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: onbekend, u ontvangt deze email op