Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Friesland
 
18 juni 2020
Herhaalde oproep tot invullen enquête beeldbellen

Beste collega,

Sinds de uitbraak van het Coronavirus, is de toepassing van beeldbellen met de patiënt toegenomen. Leveranciers spelen hierop in door voor een korte periode een gereduceerde prijs te vragen voor hun product. Daarnaast spelen natuurlijk vragen als privacy, gebruikersgemak en kosten voor implementatie van de toepassing.

Het FHV bestuur en De Friesland willen deze beweging stimuleren. De eerste stap daarin is bijgaande korte vragenlijst (invultijd maximaal 10 minuten). Op basis van jullie reacties en alle reeds beschikbare landelijke informatie, kunnen wij bepalen of er draagvlak is voor één of twee systemen.

Wij hopen met de informatie en de daaruit komende keuze, eventueel gezamenlijk een product te kunnen inkopen en zo de kosten voor huisartsenpraktijken tot het minimum te beperken. Onze inzet is om in augustus met de uitwerking en voorstellen te komen.
Om een goede start te maken vragen wij je bijgaande enquête in te vullen.

Indien je tijdens het beantwoorden van de vragen hulp nodig hebt, neem dan contact op met Mark de Roos van ROS Friesland op 06 41 90 13 45.

Bedankt voor je tijd.

Link naar de vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/SZLKMDH

Namens het bestuur,
Karin Groeneveld
 

LHV-Huisartsenkring Friesland
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringfriesland@lhv.nl  |  friesland.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: onbekend, u ontvangt deze email op