Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Friesland
 
11 juni 2020
Oproep input vergoeding beeldbellen
Sinds de uitbraak van het Coronavirus, is de toepassing van beeldbellen met de patiënt toegenomen. Leveranciers spelen hierop in door voor een korte periode een gereduceerde prijs te vragen voor hun product. Daarnaast spelen natuurlijk vragen als privacy, gebruikersgemak en kosten voor implementatie van de toepassing.
Lees verder »
Aanbod twee uur extra praktijkmanagement
Voor iedereen die nu financiering voor praktijkmanagement krijgt en in fase II verkeert, zal er in juni een aanbod komen om per 1 juli 2020 twee uur extra praktijkmanagement per normpraktijk erbij te krijgen.
Lees verder »
Uitkomsten digitale besluitvorming Ledenraad FHV
Vanwege het feit dat de Ledenraad van de FHV op 13 mei geen doorgang kon vinden heeft het bestuur van de FHV in de nieuwsbrief van 29 april jl. aan de afgevaardigden van de Ledenraad verzocht om over een viertal punten digitaal te besluiten, namelijk het jaarverslag 2019, het financieel jaarverslag 2019, de herbenoeming van Jet van Leeuwen en het verslag van de Ledenraad van 3 maart 2020.
Lees verder »
Eerste digitale landelijke Ledenraad LHV
Donderdag 28 mei vond de eerste digitale landelijke Ledenraad LHV plaats. Vanuit Friesland zijn Dave van den Bremer en Elzelyne Balkema afgevaardigden naar de landelijke Ledenraad. Voor deze keer mocht er maar één afgevaardigde deelnemen. Als nieuwe afgevaardigde mocht ik (Elzelyne) jullie vertegenwoordigen en dit digitale vergaderen meemaken.
Lees verder »
Helder(e) communicatie
Zoals in de vorige nieuwsbrief al bericht is kan de app Helder in de huisartsenpraktijk gebruikt worden om veilig en AVG-proof mee te lezen en te rapporteren in het digitale cliëntendossier van de drie grote regioaanbieders van wijkverpleging en thuiszorg, Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg Zuidwest Friesland en de Kwadrantgroep (o.a. Palet en de Friese Wouden).
Lees verder »
Herhaalde oproep: Vacature geschilleninstantie huisartsenzorg, lid huisarts
Organisatie Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) behandelt klachten en geschillen in de eerstelijnszorg. Ten behoeve van de huisartsenzorg biedt SKGE, naast een landelijk erkende geschilleninstantie, de mogelijkheid tot aansluiting bij een klachtenfunctionaris.
Lees verder »
Agenda
16 JUN 2020  
Gesprekstechnieken bij beeldbellen in de huisartspraktijk (via Zoom) Online-training
18 JUN 2020  
Webinar Wet DBA Online-training
24 JUN 2020  
Gesprekstechnieken bij beeldbellen in de huisartspraktijk (via Zoom) Online-training
02 SEP 2020  
Lean coach Utrecht
09 SEP 2020  
Lean coach Utrecht
LHV-Huisartsenkring Friesland
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringfriesland@lhv.nl  |  friesland.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: onbekend, u ontvangt deze email op