Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Friesland
 
14 mei 2020
Twee nieuwe prestaties en twee nieuwe projecten!
Kort na het uitbreken van de coronacrisis is de FHV in gesprek gegaan met De Friesland over hoe de beschikbare ruimte binnen het hoofdlijnenakkoord op een zinvolle manier kan worden ingezet, passend bij de huidige werkwijze en behoeftes van de huisartsenpraktijken. Er is overeenstemming bereikt over twee nieuwe prestaties en twee nieuwe projecten. Twee daarvan gaan al snel van start, per 1 juli aanstaande. Hieronder geven we per project een korte toelichting en wat het voor u betekent.

ACP extra declarabel tot eind 2020
Sinds de uitbraak van Covid-19 zijn de huisartsen proactief aan de slag gegaan met gesprekken met kwetsbare patiënten over behandelwensen in de laatste levensfase. Binnen het huidige contract is de prestatie ACP eens in de drie jaar declarabel. Met ingang van 1 juli aanstaande kunt u gebruik maken van de tijdelijke regeling die het mogelijk maakt om deze prestatie vaker dan één keer per drie jaar te declareren. Dus als u patiënten heeft die dit jaar, bijvoorbeeld omwille van corona, hun behandelwensen willen herzien, dan kunt u ACP declareren. Om te garanderen dat de prestatie gevolgd wordt en minimale administratieve last geeft, zal hiervoor vóór 1 juli een nieuwe prestatiecode door De Friesland worden uitgegeven. Die kunt u dan een half jaar lang gebruiken.

Praktijkmanagement: tot eind 2020 twee uur extra voor praktijken in fase 2
Sinds de invoering van twee fasen voor praktijkmanagement, hebben de fase 2 praktijken beschikking over maximaal 4 uur praktijkmanagement. Maar de coronacrisis vraagt veel van de organisatie van de huisartsenpraktijken en extra inzet van de praktijkmanagers is nodig. Met ingang van 1 juli aanstaande tot de eind van dit jaar is het daarom mogelijk om 2 uur extra praktijkmanagement in te zetten voor praktijken in fase 2. Let wel: ook de twee extra uren gelden per normpraktijk, net zoals de gehele regeling praktijkmanagement.
Doktersdiensten zal voor de huisartsen die de praktijkmanager van Doktersdiensten afnemen, uitzoeken hoe twee uur extra beschikbaar komt. De Friesland zal tijdig de nieuwe tarieven bekend maken en verspreiden bij de verre zorgverzekeraars.

Digitale meekijkconsulten voor Friesland
De coronacrisis heeft ook de aanzet gegeven tot het plan om op zo kort mogelijke termijn voor alle huisartsen digitale meekijkconsulten van medisch specialisten mogelijk te maken. De Friesland is hier positief over. Er is afgesproken dat dit via de regionale coöperaties gecontracteerd kan worden. Op dit moment vindt de nadere uitwerking plaats. Zodra hier meer over te melden is, hoort u dat van uw regionale coöperatie.

Beeldbellen in Friesland
Tenslotte start er een onderzoek naar beeldbellen met patiënten in Friesland. Corona heeft ervoor gezorgd dat veel aanbieders voor korte tijd hun product gratis hebben aangeboden. Maar hoe gaat het dan nu verder? En welk pakket sluit het beste aan bij de werkwijze van de praktijk (koppelingen), veiligheid (AVG) en in kosten? We zullen ROS Friesland vragen een inventarisatie te doen en hopen dan per september duidelijk te hebben welke producten het beste scoren en op welke wijze vergoeding vormgegeven kan worden om beeldbellen toekomstbestendig te kunnen inzetten in Friesland. We denken vlak na de zomer hier meer over te kunnen melden.

Mocht bovenstaande vragen bij u oproepen, dan kunt deze stellen via huisartsenkringfriesland@lhv.nl 
LHV-Huisartsenkring Friesland
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringfriesland@lhv.nl  |  friesland.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: onbekend, u ontvangt deze email op