Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Friesland
 
1 april 2020
Passende zorg in tijden van de Covid-19 pandemie
Beste collega’s,

Tijdens deze Corona crisis is de zorg voor kwetsbare ouderen een complexe uitdaging.

In de hyperacute fase van de pandemie ging alle aandacht uit naar persoonlijke beschermingsmiddelen en of er wel genoeg IC plaatsen beschikbaar zouden zijn. Zeer belangrijk en nog steeds actueel, maar inmiddels zijn we ons er toenemend van bewust dat er een grote groep mensen is die helemaal niet meer naar het ziekenhuis, laat staan de IC zal gaan.

Voor huisartsen is het voeren van gesprekken over wensen rondom het levenseinde altijd al veel voorkomende praktijk. En nu, in deze totaal andere dynamiek van praktijkvoeren, horen we veel berichten dat huisartsen, POH’s of praktijkverpleegkundigen proactief over dit onderwerp in gesprek gaan met ouderen en kwetsbare patiënten. Een zinvolle activiteit.

Graag attenderen we u op de recent verschenen informatie en keuzehulp op thuisarts: https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus/ik-heb-zwakke-gezondheid-en-denk-na-over-behandeling-bij-corona
Daarnaast wijzen wij u op het document ‘Adviezen voor huisartsen over palliatieve zorg bij ernstige Covid-19 besmetting’ 

Belangrijk ook juist in deze fase om de gemaakte ACP afspraken op de juiste manier te blijven overdragen naar Dokterswacht. Tijdens deze crisis kunnen we hopelijk hiermee onze bijdrage leveren aan goede en passende zorg op het juiste bed voor onze patiënten.
 
Stand van zaken covid-huizen
In corona-tijden is de grootste opgave die we met elkaar te doen hebben zorgen dat de keten blijft lopen, zodat de patiënten die een plek nodig hebben in een ziekenhuis deze ook kunnen krijgen. We moeten een zogenaamd “zorginfarct” voorkomen. Hierin spelen de verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg (VVT) een belangrijke rol. Onder regie van het zorgkantoor en de ROAZ zijn hier al verschillende provinciale COVID-huizen tot stand gebracht, of worden nog tot stand gebracht. De patiënten in deze huizen kunnen van thuis of uit het ziekenhuis komen. Ook covid-patiënten die in het verzorgingshuis of verpleeghuis wonen, maar daar niet de verpleging of behandeling kunnen krijgen die zij nodig hebben, kunnen daar worden geplaatst.

Covid-huis Heerenveen is vorige week geopend. Dit huis staat bij Anna Schotanus en zal uiteindelijk plek hebben voor ongeveer 80 patiënten met een vastgestelde coronabesmetting.

Een soortgelijk covid-huis is geopend in Drachten in de Marrewijck, hier kunnen 34 patiënten worden opgenomen, ook voor covid-revalidatie of palliatieve zorg. Voor deze covid-huizen geldt dat het mogelijk is patiënten op te nemen met infuus of zuurstof.

Daarnaast worden er ook nog covid-afdelingen geopend bij de Tjongerschans, zijn er een aantal initiatieven gestart van verschillende VVT-aanbieders in Joure, Sneek, Harlingen, Drachten en Dokkum en zijn er diverse afspraken met de van der Valk hotels om de uitstroom uit de verpleeghuizen gaande te houden. Naast covid-plekken worden er ook extra plekken gerealiseerd voor niet-covid en revalidatie na covid. Dit alles gebeurt in nauwlettend overleg met de Noordelijke crisisorganisaties. Daarin zijn afspraken over capaciteit (locaties, opschalen/afschalen) en financiën gemaakt. Wij pleiten er dan ook voor om geen eigen initiatieven op dit gebied te starten. Wij vragen u ook de komende nieuwsberichten van het CBT hierover te volgen. Daarin zal ook informatie staan over locaties, inclusiecriteria en aanmeldmogelijkheden.

Mocht u een patiënt willen aanmelden voor een covid-huis dan kunt u voor Heerenveen het klantadviescentrum van Meriant bellen (088-6030381) of voor Drachten informatie & adviescentrum van ZuidOostZorg (088-5717171).

Helder-app
Ondanks dat we uit voorzorg zo min mogelijk visites rijden, willen we toch graag op de hoogte blijven en in contact blijven met onze ouderen. Een goede samenwerking en communicatie met de thuiszorgmedewerkers is daarom cruciaal, juist in deze tijd.

Het overgrote deel van de thuiszorgorganisaties in Friesland werkt met een digitaal dossier. Een groot aantal organisaties werkt met Nedap en biedt de huisartsenpraktijken de mogelijkheid tot digitale inzage in het dossier van de thuiszorg middels de Helder-app. https://helder.health/

Inmiddels wordt hiermee door een aantal praktijken naar tevredenheid gewerkt en vanuit deze praktijken wordt aangegeven dat het gebruik van de Helder-app juist in deze tijd zeker van toegevoegde waarde is.

  • U kunt in de rapportage zien welke medewerker betrokken is bij de patiënt en terug lezen hoe het met de patiënt gaat. Goed om te kunnen monitoren in deze tijd van weinig contact en angst voor het virus, juist bij de kwetsbaren. Handig om voorafgaand aan telefonisch contact vooraf even in dossier te kunnen kijken hoe het gaat en waar eventuele zorgen of klachten liggen. Ook meetwaarden zoals glucose, bloeddruk of temperatuur zijn inzichtelijk in de app.
  • De app biedt de mogelijkheid om vanuit de huisartsenpraktijk het beleid in het dossier van de thuiszorg te noteren, zodat dit beschikbaar is voor het hele thuiszorgteam dat bij de patiënt betrokken is. Ook is het mogelijk om ACP afspraken of palliatief beleid in het dossier te noteren. Duidelijke communicatie en instructies zullen helpen om de zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
  • De app is een eenzijdig communicatie kanaal: u kunt het dossier lezen en er iets in noteren, maar u krijgt geen berichten binnen de app. Wanneer de thuiszorgmedewerker met u wil overleggen, vindt dit nog steeds telefonisch plaats.
In de onderstaande tabel kunt u zien welke thuiszorgorganisaties op dit moment of op korte termijn werken met de Helder app.

Thuiszorg Zuidwest Friesland Werkt volledig met Helder-app
Kwadrantgroep/De Friese Woude Werkt volledig met de Helder-app
Thuiszorg Het Friese Land Doel: vanaf 20 april (patiëntendossiers in de gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke en Harlingen)
Hof en Hiem Pilot in Lemmer en St Nyk, bij uitbreiding worden de betrokken huisartsen rechtstreeks benaderd
Liante  Operationeel per 4 april

Om de data van de patiënt te beschermen is Helder zeer goed beveiligd, onder andere door middel van een koppeling aan uw DidiD en AGB-code. Voordat u de app in gebruik kunt nemen moet u daarom eerst een aantal stappen doorlopen. De stappen staan duidelijk uitgelegd in deze handleiding:  
https://helder.health/assets/manual/helder-registreren.pdf. Mocht het daarmee toch niet lukken, dan kan er ook hulp gezocht worden bij Nedap (softwareleverancier) telefoon: 0544-471683 of E-mailadres: support@helder.health.

Nadat u zelf de app hebt geïnstalleerd, kunt u vervolgens uw POH/praktijkverpleegkundige/VS aanmelden.

In goed overleg met de bovengenoemde thuiszorgorganisaties brengen wij deze mogelijkheid van digitale communicatie bij u onder de aandacht. Wij denken dat het voor u de moeite loont hier toch deze week tijd in te investeren zodat wanneer de drukte gaat toenemen op de praktijken, u op een gemakkelijke manier kunt communiceren richting uw thuiszorg organisatie.
LHV-Huisartsenkring Friesland
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringfriesland@lhv.nl  |  friesland.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: onbekend, u ontvangt deze email op