Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Groningen
 
9 januari 2020
Informatie over de wijziging in de aanmeldprocedure voor de bemiddeling naar ELV opname door ZorgnaZorg
ZorgnaZorg is het coördinatiepunt voor het organiseren van intramurale opnames binnen verpleeg-/verzorgingshuizen voor ziekenhuizen en huisartsen. ZorgnaZorg bemiddelt voor huisartsen naar een passende plek als het (tijdelijk) niet meer gaat in de thuissituatie en 24 uurs toezicht vereist is. Hierbij gaat het voornamelijk om ELV plaatsingen. Uw verzoek om bemiddeling wordt afgehandeld door de frontoffice van ZorgnaZorg, welke bestaat uit zorgproffesionals met kennis van (ouderen)zorg en vigerende wet- en regelgeving. ZorgnaZorg kan u ook adviseren over welke zorg nog ingezet kan worden in de thuissituatie.
Lees verder »
PREHEART-3 studie
Het door de medisch-ethische toetsingscommissie van het UMCG goedgekeurde onderzoek, dat in de regio UMCG/Drenthe per 1 februari 2020 van start gaat, betreft een gerandomiseerd onderzoek. Uitvoerders zijn UMCG Ambulancezorg en Kijlstra Ambulancezorg in samenwerking met de regionale ziekenhuizen.
Lees verder »
Agenda
14 JAN 2020  
Bestuursvergadering LHV-Huisartsenkring Groningen Groningen
16 JAN 2020  
Essentieel onderhandelen Zwolle
23 JAN 2020  
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Utrecht
30 JAN 2020  
Uw praktijk financieel bekeken Zwolle
06 FEB 2020  
Balans lezen voor penningmeesters Utrecht
 
 
LHV-Huisartsenkring Groningen
038 - 46 01 251  |  noord-nederland@lhv.nl  |  groningen.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: onbekend, u ontvangt deze email op