Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbericht Huisartsenkring Groningen
 
29 mei 2019
Ledenraad Huisartsenkring Groningen op 11 juni 2019

Geachte huisarts,
 
Bij deze nodigt het bestuur u uit voor de volgende Ledenraad van de Huisartsenkring Groningen, die plaatsvindt op dinsdag, 11 juni 2019 om 16.00 uur in de Damster Domus in Groningen, 4e etage.

De vergaderdocumenten zijn op de website geplaatst; het document m.b.t. het financieel overzicht 2018 wordt z.s.m. toegevoegd.
De hierop aansluitende GHC-Ledenvergadering gaat niet door;  GHC-onderwerpen komen tijdens de Ledenraad van de Huisartsenkring aan de orde.

Graag verwelkomen wij afgevaardigden van alle huisartsengroepen.
 
Met vriendelijke groet,
 
dr. C. Peters-Veluthamaningal, huisarts/secretaris


 

LHV-Huisartsenkring Groningen
038 - 46 01 251  |  noord-nederland@lhv.nl  |  groningen.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: onbekend, u ontvangt deze email op