Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Groningen
 
23 mei 2019
Gezocht: huisartsen met interesse voor infectieziekten
ABR Zorgnetwerk Noord Nederland zoekt huisartsen met interesse voor infectieziekten en met name voor verantwoord antibioticagebruik en infectiepreventie en die vanuit hun deskundigheid als huisarts aan het CoT van het zorgnetwerk willen deelnemen.
 
Het ABR (antibiotica resistentie) Zorgnetwerk Noord-Nederland is een netwerk van de diverse disciplines en zorginstellingen die bij kunnen dragen aan en/of een risico kunnen vormen voor verspreiding van BRMO in Groningen, Friesland en Drenthe. Het Zorgnetwerk werkt, als een van de netwerken in het landelijk netwerk, aan deskundigheid, ketenverantwoordelijkheid en werkafspraken voor de bestrijding van ABR. Zo wordt in het najaar een pilot uitgevoerd van een FTO over antibioticaprescriptie waarbij gebruik gemaakt zal worden van uitgebreide spiegelinformatie vanuit de HIS-registraties van de praktijken. Dit format zal daarna uitgerold worden over Noord-Nederland. Bij het netwerk zijn bestuurlijk betrokken: de regionale medisch-microbiologische laboratoria, de instellingen voor langdurige intramurale zorg, thuiszorg, de en de ziekenhuizen.
 
Inhoudelijk worden de activiteiten besproken en geëvalueerd in het Coördinatie Team (CoT). In dit Cot zijn een aantal disciplines vertegenwoordigd, artsen-microbioloog, artsen infectieziekten, specialisten ouderengeneeskunde, deskundigen infectiepreventie en een epidemioloog. Er is nog een vacature voor een of meer huisartsen en thuiszorgmedewerkers.
Huisartsen hebben een centrale plaats in de zorgketen en kunnen niet gemist worden. ABR Zorgnetwerk Noord Nederland zoekt daarom huisartsen die bereid zijn om plaats te nemen in het CoT. De leden van het CoT discussiëren vanuit hun individuele deskundigheid mee met en beslissen over het ABR-beleid en vertegenwoordigen niet zonder meer het standpunt van hun instelling of beroepsgroep.
 
Het CoT komt zesmaal per jaar aan het einde van de middag bij elkaar. De bijeenkomsten worden afwisselend gehouden in Groningen, Drachten en Assen. Daarnaast zijn er nog twee vergaderingen met de stuurgroep vanuit de besturen van de instellingen. De leden van het CoT ontvangen geen vacatiegelden of andere vergoeding.
 
Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u contact opnemen met Joanneke Lootsma, coördinator ABR Zorgwetwerk Noord-Nederland, telefoonnummer: 06 55256117. 
  
LHV-Huisartsenkring Groningen
038 - 46 01 251  |  noord-nederland@lhv.nl  |  groningen.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: onbekend, u ontvangt deze email op